IKC de Ceder

VOOR ONDERWIJS, OPVANG & MEER…

Bij ons vind je onderwijs, kinderopvang, peuterochtenden, zorg, welzijn, sport en activiteiten… allemaal onder 1 dak!

Wij zien het kind als geheel. Wij zijn daarom niet alleen gericht op rekenen, taal en spelling. Wij besteden net zo goed aandacht aan de ontwikkeling van creativiteit en de sociaal emotionele ontwikkeling. Wij zijn er voor kinderen van 0-14 jaar.  Met elkaar vormen we een rijke sociale omgeving waarin kinderen formeel en informeel leren. Door dit complete aanbod, dragen wij bij aan de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen.

Bekijk hier ons complete aanbod