Activiteitencaroussel

Wij bieden naschoolse activiteiten aan voor kinderen van verschillende groepen. Deze activiteiten zijn aansluitend op het lesprogramma en worden voornamelijk verzorgd door gastdocenten. De activiteiten zijn een verbreding of verdieping van het reguliere lesprogramma. Elke periode duurt ongeveer 6 weken en het aanbod varieert per periode.

Inschrijven voor activiteiten
Voor elke periode kunnen kinderen zich inschrijven voor één of meerdere activiteiten.
 Bij inschrijving van minimaal 8 kinderen gaat de activiteit door. Er geldt voor elke activiteit ook een maximum aantal deelnemers. Als te veel kinderen zich inschrijven wordt er geloot. Deelname aan alle activiteiten van de brede school is vrijwillig, maar niet kosteloos! Voor elke cursusdag dat uw kind deelneemt betaalt u 1 euro.

Alle leerlingen ontvangen voor elke periode een activiteitenoverzicht met een inschrijfstrook. De actuele flyer vind je hieronder.

Activiteiten in het wijkcentrum
Naast de activiteiten in onze school, zijn er ook veel dingen te doen voor kinderen in het naastgelegen wijkcentrum.

 • Kidsclub elke woensdagmiddag van 14.30 – 16.00 uur (Start 27 september 2017 t/m 20 juni)
 • Kinderkookcafe elke dinsdagmiddag van 15.45 – 17.45 uur
 • Toveren met Techniek elke dinsdagmiddag van 16.00 – 17.30 uur
 • Kleutercursussen (knutselen, dans, theater, yoga, muziek) elke woensdagmiddag van 13.30 – 14.30 uur
 • Huiswerkbegeleiding elke dinsdag en donderdag van 15.30 – 17.30 uur
 • Ouder & kind ochtend elke dinsdag en donderdag van 9.30 – 11.30 uur
 • Speel-o-theek elke maandagavond van 19.00 – 20.30 uur, woensdagmorgen van 9.00 – 11.00 uur, vrijdagmiddag van 13.00 – 15.00 uur
 • Groene cirkel (tweedehandse kinderkleding) elke dinsdag, woensdag, donderdag van 9.00 – 11.00, woensdag en vrijdag van 13.00 – 15.00 uur
 • Vakantiespelen herfst dinsdag 24 oktober van 11.00 – 15.00 sporthal de Kers
 • Vakantiespelen voorjaar dinsdag 27 februari van 11.00 – 15.00 sporthal de Kers
 • Buitenspeeldag woensdagmiddag 13 juni van 13.00 – 16.00 uur Pergola
 • Zomermarkt woensdag 4 juli van 13.00 – 16.30 uur schoolplein Ceder
 • Naschoolse activiteiten kleuters elke woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 13.30 – 14.30 uur

We hopen dat we met alle activiteiten in september kunnen starten. We starten als de cursus vol is.