Brede school

Binnen de CEDERCAMPUS werken organisaties voor onderwijs, opvang, basisschool school hoorn kersenboogerd ceder ikc brede school activiteiten cedercampus ceder hoorn basisschool
zorg, welzijn, sport en cultuur. Gezamenlijk willen we een rijke sociale omgeving creëren waarin kinderen formeel en informeel leren. De betrokken partijen willen gezamenlijk een samenhangend en doorlopend aanbod realiseren voor kinderen, voor hun ouders en eventueel voor andere wijkbewoners. Het gaat hierbij niet alleen om activiteiten maar ook om opvang, zorg, veiligheid, opvoedingsondersteuning en gezondheid. Kinderen kunnen zich zo beter ontwikkelen en de relatie tussen ouders, buurt en school wordt verstevigd.

We werken op deze manier aan een zogenaamde: ‘Pedagogische civil society’
Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat kinderen zich beter ontwikkelen als ze opgenomen zijn in sociale netwerken die groter zijn dan het gezin alleen. Als er bijvoorbeeld goede verbindingen zijn tussen ouders in de buurt en tussen ouders en school, dan presteren kinderen beter en hebben ze meer kans op maatschappelijk succes (Micha de Winter in zijn boek: verbeter de wereld, begin bij de opvoeding).