Rots en watertraining

Op de Ceder bieden wij één keer per jaar een Rots en Water training aan rotswater
voor leerlingen uit groep 6, 7 & 8. Deze training is na schooltijd. Twee leerkrachten van onze school zijn gecertificeerd om deze trainingen te geven.

Doel van de training
Bewustwording van eigen kracht en mogelijkheden. Daarbij groeit het vermogen om met andere mensen samen te spelen, samen te werken en samen te leven in een veranderende, multiculturele samenleving.

Werkwijze
In 8 bijeenkomsten wordt gewerkt aan bovenstaande doelen.
Maximum aantal in de groep: 10 kinderen
Doelgroep: jongens en meisjes van groep 6,7 en 8.
Groepsleiding: Berty Verwoerd (intern begeleider) Marian de Klerk  (kindercoach/teamleider)
Tijdsduur: 8 bijeenkomsten van 1 uur.

Inhoud
Met de Rots en Water aanpak vormen we door lichamelijke oefeningen een sterke, fysieke basis. Daarbij leren we sociale en mentale vaardigheden aan. Onderdelen zijn bijvoorbeeld:

  • Stevig staan
  • Omgaan met pestgedrag
  • Balans en beheersing
  • Ademkracht
  • Lichaamstaal
  • Grenzen voelen, stellen en verdedigen