aantal leerlingen

Op 1 oktober 2014 telden de Hoeksteen en de Duiventil samen 330 leerlingen. Op 1 oktober 2018 zal dit zijn gedaald naar een aantal van ongeveer 300 leerlingen.  

Per jaargroep is het aantal leerlingen gemiddeld 40. In de onderbouw is het gemiddeld aantal leerlingen iets lager. 

Hoeveel groepen zijn er dan?
We werken dit jaar met 11 groepen,

  • groep 1/2a, 1/2b
  • groep 3 & 3/4
  • groep 4/5 & 5
  • groep 6 & 7
  • groep 7/8 & 8