Over de Ceder

Visie en missie

Het zijn de wortels die de boom doen groeien!
Wij zien in ons onderwijs het kind als geheel. Wij willen onze leerlingen in hun algemeenheid voorbereiden op het leven. Wij zijn daarom niet alleen gericht op de verstandelijke ontwikkeling (rekenen, taal en spelling). Wij besteden net zo goed aandacht aan de ontwikkeling van de creativiteit (beeldende vorming en muziek). Ook de emotionele ontwikkeling en het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden (filosofie, drama, bewegingsonderwijs, biologie, techniek enz.).
Door dit complete aanbod, dragen wij bij aan de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Zo zorgen wij voor de overdracht van maatschappelijke en culturele gebruiken. En bereiden wij onze leerlingen voor op deelname aan onze samenleving.