Interconfessionele school

interconfessionele schoolWat is interconfessioneel?
De CEDER is een interconfessionele school. Dat betekent dat wij uitgaan van het gemeenschappelijke geloofsgoed van zowel de Rooms-Katholieke als Protestants-christelijke traditie. Daarnaast geven we in respect voor elkaars eigenheid, aandacht aan de bijzondere accenten uit beide tradities. Wij halen daarvoor inspiratie uit de Bijbelse waarden. Iedereen heeft daarbij zijn eigen beleving en geeft daar op eigen wijze invulling aan.

Wat zie je dan bij ons op school?
De methode Trefwoord gebruiken wij om op een gestructureerde manier aandacht te besteden aan de identiteit. Dat betekent dat wij dagelijks stil staan bij de geloofsbeleving en belevingswereld van de kinderen en leerkrachten. Dit doen we tijdens de dagopening of dagsluiting.
We willen laten zien waarom en wat kinderen en leerkrachten geloven. Ook hoe ze dat tot uiting brengen. Een versje, liedje of gebed kan daar onderdeel van uitmaken. Het vieren van Kerst en Pasen, met de betekenis daarvan, vinden we ook een belangrijke invulling van de identiteit.
We zijn niet zomaar een interconfessionele school. Het zegt iets over de manier waarop we met elkaar omgaan.

Welke kernbegrippen zijn dan belangrijk voor ons?
Open communicatie:
We stellen ons open op en luisteren zonder oordeel naar elkaar. Hierdoor wordt iedereen vanuit die positieve benadering gehoord. Zo kunnen we van elkaar kunnen leren.
Veiligheid:
Ieder kind mag er zijn! Dat geven we vorm doordat ieder kind zich welkom en geaccepteerd voelt. Dit doen we door het kind voldoende aandacht, waardering en vertrouwen te geven. Daarbij gaan we uit van de kwaliteiten van ieder kind.
Respect:
Doordat we verschillen erkennen, houden we rekening met elkaar. Daarbij weten we ons in te leven in de ander en ons naar elkaar toe aan te passen.
Vergeving:
Onze houding, onze eenheid in taal en onze activiteiten leiden tot een omgeving waarin je jezelf en de ander toestaat dat je fouten mag maken. We leren je deze ook weer op te lossen. Ieder heeft recht op een nieuwe kans, je mag opnieuw beginnen.