Onze naam

Het verhaal achter de naam van onze school
cederboom boom ceder“Wie eerlijk leven, zullen groeien als palmen, als ceders op de Libanon.” Geplant bij het huis van God, op de pleinen van de tempel, zullen zij groeien en bloeien. In hoge ouderdom dragen zij nog vrucht, op hoge leeftijd zijn ze nog fris en groen.

Het beeld van ‘de ceder’ komt in Bijbelboeken enkele keren voor. Het beeld dat hierin wordt geschetst van deze boom is er een van macht, kracht en prachtige schoonheid. Geïnspireerd door dit Bijbelse beeld willen wij onze leerlingen meegeven dat je door zuiver, betrouwbaar en eerlijk te leven, kunt uitgroeien tot een sterk persoon. Een persoon die op zichzelf durft te vertrouwen. Een persoon die met open vizier de wereld tegemoet treedt.

Het wortelstelsel van de Cederboom bestaat uit grote dikke wortels, omringd door een heleboel kleine, fijn vertakte worteltjes. Daarmee is
De Ceder een echte bergboom, die zich zelfs aan berghellingen kan vastklampen. Het gebeurt vaak dat op zo’n dikke wortel een jonge scheut omhoog schiet. Het jonge boompje maakt zelf ook weer wortels aan die tussen de dikke stronken van de moederboom door kronkelen tot een stevig verankerd cederbos. De symboliek van de ceder en zijn wortels past goed op ons onderwijs. Op ons sterke onderwijs, dat krachtig staat, krijgen kinderen de mogelijkheid zich te ontwikkelen om als jonge scheuten omhoog te schieten.

Daarmee zeggen we ook iets over de waardevolle functie van de wortels. We werken in ons onderwijs niet alleen aan het zichtbare, en zijn niet alleen gericht op kennis, het meetbare.  We werken juist ook aan de wortels, die de boom doen groeien, de sociaal emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van creativiteit. Minder zichtbaar op het eerste oog, maar onmisbaar.

De producten van de Ceder hebben prachtige kenmerken, die wij in de sfeer en uitstraling van onze school terug vinden. Cederhout is duurzaam, licht en zeer stabiel. Het heeft een heerlijke geur, een fijne structuur en is goed bewerkbaar. Cederhars en cederolie hebben een volle, zoetige houtgeur, die ontspannend werkt.

Ten slotte en niet te vergeten, ons adres, De Ceder en dus ons onderwijs, staat op nummer 1!