Privacy

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Wij volgen hierbij de afspraken die we binnen Stichting PENTA hebben opgesteld. Hierbij volgen wij de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2018 van kracht geworden en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

Meer informatie betreffende deze afspraken vindt u hier