Méér dan alleen school

Wij zijn meer dan een school alleen. Wij hebben in onze school veel voorzieningen voor kinderen. We zijn meer en meer een kindcentrum. Waar u alles kunt vinden voor de beste ontwikkeling voor uw kind. Wij noemen dit de CEDERCAMPUS.

Wat is de Cedercampus?
De Cedercampus is er voor leerlingen van 2 tot 14 jaar. Hierin werken organisaties voor onderwijs, opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur samen. Met elkaar vormen  we een rijke sociale omgeving waarin kinderen formeel en informeel leren.
basisschool school hoorn kersenboogerd ceder ikc brede school activiteiten cedercampus ceder hoorn basisschoolDe betrokken partijen bieden samen een doorlopend aanbod voor kinderen, voor hun ouders en eventueel voor andere wijkbewoners. Het gaat hierbij niet alleen om activiteiten maar ook om opvang, zorg, veiligheid, opvoedingsondersteuning en gezondheid. Kinderen kunnen zich zo beter ontwikkelen en de relatie tussen ouders, buurt en school stevig is. We werken op deze manier aan een zogenaamde: ‘Pedagogische civil society’

Wat is een pedagogische civil society?
Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat kinderen zich beter ontwikkelen als ze opgenomen zijn in sociale netwerken die groter zijn dan het gezin alleen. Als er bijvoorbeeld goede verbindingen zijn tussen ouders in de buurt en tussen ouders en school, dan presteren kinderen beter en hebben ze meer kans op maatschappelijk succes (Micha de Winter in zijn boek: verbeter de wereld, begin bij de opvoeding).