Zorg en begeleiding

Onze basiszorg

Wij willen de basiszorg voor uw kind goed vorm geven. Dit doen wij door ons een beeld te vormen van hoe uw kind onze school binnenkomt. Maar ook door het volgen van de ontwikkelingen die het doormaakt tijdens de schoolse periode.

Wat doen we voordat uw kind op school zit?
Bij aanmelding proberen wij ons een beeld te vormen van de leerling via het Bijna 4 formulier. Dit ontvangt u een paar maanden voor uw kind 4 jaar wordt. Hierin vragen wij u naar de ontwikkeling van uw kind van 0 tot nu. Indien nodig wordt dit verder onderzocht middels een gesprek met de leerkracht en de intern begeleider.
U geeft bij aanmelding uw toestemming aan de school om informatie in te winnen bij bijvoorbeeld het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal.

Wat doen we tijdens de basisschoolperiode?

  • Dagelijkse notities
  • Toetsen van de methode
  • Onafhankelijke en landelijk genormeerde toetsen
  • Observatiemodel voor de sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Groepsbesprekingen
  • Studiedagen opbrengstgericht werken

Onze basisaanpak

Hoe ziet de instructie eruit?
Voor de klassikale instructie gebruiken wij  het Directe Instructiemodel. Dit is een lesmodel dat uitgaat van de verschillende leervermogens van leerlingen. Leerlingen verschillen van elkaar in hun manier en snelheid van leren. Sommige leerlingen begrijpen de instructie snel en willen vlot aan de slag. Anderen hebben meer uitleg nodig. Daar is in het Directe Instructiemodel rekening mee gehouden.
Er zit veel structuur in de lessen, want elke les is opgebouwd uit een aantal fasen: terugblik, oriëntatie, instructie, begeleid inoefenen, controle, verwerking en afronding. De leerkracht controleert in grote mate het leerproces. Dit model is ook effectief bij kinderen die veel begeleiding en instructie nodig hebben.

Niet iedereen heeft hetzelfde nodig, hoe doen we dat?
We halen ontzettend veel informatie uit de lessen en toetsen. Maar zeker ook uit wat we de leerlingen zien doen. Leerkrachten maken hiervan een overzicht van de groep. Hierin staat welke leerlingen een korte, hele of extra lange uitleg nodig hebben. En welke hoeveelheid stof leerlingen aan kunnen: beperkt, volledig, en/of aangevuld met herhalings- of verrijkingsstof. Deze overzichten worden voor de vakgebieden rekenen, spelling, (begrijpend) lezen en taal gemaakt.
De leerkrachten maken daarbij een verdeling van de begeleiding over de week. Hierin staat welke leerlingen op welk moment bijvoorbeeld extra uitleg ontvangen.
Voor bepaalde leerlingen houden we in een hulpplan bij of de extra uitleg heeft geholpen.  Soms schrijven we ook een plan voor een groep leerlingen.
Ten minste twee keer per jaar bekijken wij of deze plannen misschien iets aangepast moeten worden.

Voor sommige leerlingen is dat niet genoeg

Lees hier verder hoe we daar mee omgaan.

Meer informatie?

Lees verder in ons ondersteuningsplan en ouderrapportage schoolondersteuningsprofiel 2017-2018